ANBI status

Het RCE heeft de status van een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor het behoud van die status dient onderstaande informatie on-line beschikbaar te zijn.

naam

Stichting Roois Cultureel Erfgoed

RSIN

812652502

contactgegevens

secretariaat
Lindendijk 33a
5491 GA Sint-Oedenrode

bestuur

bestuursgegevens

beleidsplan

beleidsnotitie Erf goed!

beloningsbeleid

geen beloningen, alleen vergoeding van gemaakte kosten

doelstellingen

doelstellingen stichting

uitgeoefende activiteiten

jaarverslag 2023

financiële verantwoording

gecomprimeerde exploitatierekening 2023